Thông Báo Quan Trọng

Từ ngày 21/03/2023, hệ thống Website CIC và kênh Discord đã ngừng hoạt động. Toàn bộ nội dung của CIC đã được chuyển lên hệ thống BIC Apps. Vui lòng truy cập BIC Apps theo link bên dưới để tiếp tục cập nhật tin tức từ CIC. Nếu bạn chưa truy cập được BIC Apps, hãy liên hệ tư vấn viên cá nhân để được hỗ trợ.