Inner Circle VIP

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG: Vì lý do bảo mật và chống dùng chung tài khoản, tất cả hoạt động của bạn tại ICV sẽ được ghi lại kèm với thông tin cá nhân và địa chỉ IP của bạn. Việc dùng chung tài khoản không chỉ vi phạm điều khoản sử dụng (khiến cho tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn) mà còn có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thiệt hại gây ra cho ICV và tất cả thành viên đang sử dụng ICV.

← Quay lại Inner Circle VIP